Instituto de Idiomas


Cet indice prend en considération une centaine de pays en et permet d'établir un classement mondial. Dan weten zij zeker dat die door de Schoonheidscommissie wordt goedgekeurd.

Actualidade


In voegt Amsterdam een deel van de Binnendijksche Buitenveldersche polder, die valt onder de gemeente Nieuwer-Amstel, Amstelveen , aan haar grondgebied toe. De zuidelijke grens van Amsterdam loopt dan vanaf uitspanning Halfweg 't Kalfje sinds Mirandapaviljoen naar de Schinkel. In een min of meer rechte lijn, ter hoogte van de huidige President Kennedylaan Eerste Uitbreidingsplan Om alles in goede banen te leiden vraagt in de gemeente aan H.

Berlage om een plan te ontwerpen voor deze polder. Dit wordt in goedgekeurd door de gemeenteraad. Het ontwerp bevat veel groen, water, woningen in laag- en hoogbouw en overige voorzieningen. Het stratenpatroon is beurtelings speels en strak. De gemeente wil later het uitbreidingsplan van Berlage toch niet uitvoeren zoals het er ligt. Het dient wel als grondslag voor een besluit voor het onteigenen van de gronden in de Binnendijksche Buitenveldersche polder.

De onteigening van de polder verloopt moeizaam. Een aantal bewoners accepteert niet zonder meer het bedrag dat de gemeente wil betalen voor hun grond. Zij denken er veel geld voor te kunnen krijgen. De gemeente schakelt een rechter in. Tweede plan-Zuid Slecht kleine delen van het plan van Berlage worden uitgevoerd. Dit tweede plan-Zuid verschijnt in De verschillen met het eerste plan zijn opmerkelijk.

Er is minder groen en laagbouw in opgenomen. In plaats daarvan bevat het plan gesloten blokken met woningen van vier verdiepingen. Bovendien is de bebouwingsdichtheid hoger en het stratenpatroon is strakker van vorm.

Ook hierin nam Berlage gebouwen op voor publieke en overheidsdoeleinden en overige voorzieningen. Het stadsdeel valt onder twee wijkteams: Rivierenbuurt en Van Leijenberghlaan inclusief Prinses Irenebuurt. Zij richten zich voornamelijk op: Jeugdoverlast komt steeds vaker voor, de vele drukke verkeersaders zorgen voor verkeersoverlast en de Zuidas inclusief Congrescentrum Rai heeft een verkeersaantrekkende werking.

De beurzen in de RAI, met de vele bezoekers per auto zorgen ook voor een toename van diefstallen uit auto's. Allemaal zaken die extra aandacht vragen. Buurtregie Het stadsdeel is verdeeld in verschillende buurten met ieder een eigen buurtregisseur. Een buurtregisseur is speciaal voor één wijk aangesteld en houdt zich voornamelijk bezig met het reilen en zeilen in zijn of haar wijk.

Vanuit de politie is de buurtregisseur dan ook hét aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven en instellingen op het gebied van veiligheid. Het Wijkteam Rivierenbuurt heeft de wijk De Rivierenbuurt verdeeld in 7 buurtregiebuurten met de bijbehorende buurtregisseurs: Willem Jansen; hij is te spreken op afspraak in het politiebureau, Pr. Berlage nam in zijn plan op een: Teleurgesteld Pas in mag de gemeenteraad zich uitspreken over dit tweede ontwerp. Hij vindt het minder mooi dan het eerste.

Eén raadslid noemt het afgeroomde melk. En een ander zegt: Mooi is het niet; het is veel leelijker, of laat ik liever zeggen: De gemeenteraad heeft de keus tussen het plan als geheel aan te nemen of te verwerpen. Hij kiest noodgedwongen voor het eerste. Door de onteigening van de Binnendijksche Buitenveldersche polder is de grond binnen plan-Zuid duur geworden.

Daarom mogen particulieren er woningen bouwen met hoge huren. Ook woningbouwverenigingen krijgen grond in erfpacht. Het ontwerp van Berlage reikt tot over de stadsgrenzen heen. In annexeert Amsterdam opnieuw een deel van Nieuwer-Amstel. De zuidelijke grens loopt dan tot en met de noordzijde van de Kalfjeslaan.

Amstels Bouwvereniging Tot afschuw van de socialistische fractie in de gemeenteraad, vindt de regering in dat er vooralsnog genoeg arbeiderswoningen zijn. Nu is het de beurt aan de hogere inkomens, meent zij.

Als particulieren voor die groep woningen gaan bouwen, kunnen zij een premie krijgen van de overheid. Die krijgt van de gemeente grond in erfpacht in plan-Zuid. De bouw start in met woningen in de noord-oosthoek van de Rivierenbuurt. Deze zijn ontworpen door 17 architecten. Aan stadsarchitect van Publieke Werken, A. Hulshoff, vraagt ABV een commissie samen te stellen voor het esthetisch toezicht.

Mario Morgenstond is te spreken op afspraak in het politiebureau, Pr. Het Wijkteam Van Leijenberghlaan heeft de buurten Buitenveldert en Prinses Irenebuurt Zuidas verdeeld in 5 buurtregiebuurten en heeft op dit moment vier buurtregisseurs: Pars van Gessel Buitenveldert Zuid-Oost: Fred Hess Buitenveldert Noord-West: Jaap van Zanten Pr.

Michael Zwart De buurtregisseurs zijn te bereiken via telefoonnummer De huurteams in de Rivierenbuurt en Buitenveldert adviseren huurders over de huurprijs en de kwaliteit van woningen. De huurteams helpen de puntentelling te bepalen op basis van het woningwaarderingssysteem en kunnen aan de hand daarvan de maximale huurprijs berekenen. Ook onderhoudsklachten worden beoordeeld, en zonodig wordt een procedure bij de Huurcommissie gestart.

Huurteams kunnen ook helpen bij het beoordelen van de redelijkheid van de huur binnen zes maanden na het afsluiten van het huurcontract. De ondersteuning is gratis. De huurteams leggen huisbezoeken af en bieden gratis hun diensten aan. Huurders kunnen ook zelf bellen voor een afspraak of het inloopspreekuur bezoeken.

Indien nodig begeleiden huurteams huurders of bewonersgroepen die voor de Huurcommissie of de Kantonrechter moeten verschijnen i.

Hulshoff nemen de architecten J. Staal zitting in de commissie. Allen behoren tot de architectonische stroming Amsterdamse School.

Taken Architecten die voor ABV werken maken schetsontwerpen voor gevels. Eén van hen ontwerpt een profiel van straten en pleinwanden. Parfois, il s'agit de distinguer les plateformes du web 2. Le sigle NTIC est source de confusion car il ne fait l'objet d'aucune définition officielle par les institutions internationales responsables de ce domaine alors que le terme de TIC ou ICT en anglais y est défini comme étant l'intégration des technologies des télécommunications, de l'informatique et des multimédias [ 13 ].

L'utilisation des moteurs de recherche montre que le sigle NICT , traduction de NTIC en anglais, est très rarement utilisé en dehors de la traduction de documents d'origine francophone et qu'il est plutôt fait mention de l'évolution rapide de ce domaine en permanence. Cela montre qu'il n'est pas utile d'établir des catégories rigides pour distinguer ce qui est nouveau de ce qui ne l'est pas. Cette distinction n'est pas sans poser des problèmes aux autorités chargées de la réglementation et de la régulation du fait de la convergence des technologies des télécommunications et de l' Internet [ 15 ].

Cette convergence permet un usage croissant de la diffusion de la télévision et de la radio par Internet grâce aux technologies à haut débit [ 16 ]. On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique [ 17 ].

À noter que dans le document cité en référence, les termes de TIC ou Technologies de l'Information et de la Communication ne sont pas mentionnés. Les sigles anglais correspondant sont IT , pour information technology et ICT pour information communication technology , le sigle NICT , pour new information and communication technology étant beaucoup plus rarement utilisé [ 18 ]. Dans le système éducatif français , on évoque plutôt les technologies usuelles de l'information et de la communication TUIC et les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement TICE.

Les TIC jouent un rôle majeur dans la compétitivité des entreprises et dans l'efficacité des administrations et des services publics santé, éducation, sécurité. Les TIC sont devenus également un enjeu crucial pour la production et la diffusion des biens culturels. Un rapport des Nations unies insiste sur l'impact de la convergence des TIC: Par exemple France Telecom est devenue également un distributeur de chaînes de télévision et de musique.

Dans les années et 90, les réseaux étaient spécialisés par domaine et il fallait différents systèmes de transmission et parfois différentes infrastructures pour la téléphonie, la transmission de données entre ordinateurs, la radio et la télévision.

Maintenant les réseaux en technologie IP à haut débit sont communs pour toutes les formes de service et les octets de la téléphonie sont acheminés par les mêmes routeurs sur les mêmes artères que les octets des consultations des sites Internet, des transferts de fichiers, du streaming de vidéos ou du courrier électronique [ 26 ] , [ 27 ].

Dans les années , un ordinateur servait essentiellement au traitement de texte et au calcul avec un tableur. Puis dans les années il a servi aussi au courrier électronique et aux présentations par diapositives.

Un ordinateur était donc clairement un équipement informatique. La convergence numérique est particulièrement illustrée par les nouveaux terminaux téléphoniques appelés smartphones.

Ils contiennent plus de capacité en mémoire et de puissance de calcul que les ordinateurs personnels des années et même Ils permettent de prendre des photos et des vidéos avec des performances équivalentes à de bons appareils de photos ou caméscopes des années Ils sont utilisés comme des baladeurs pour écouter de la musique enregistrée ou voir des images ou des vidéos enregistrées. Apple développe aussi sa propre suite bureautique iWork, en concurrence directe avec Microsoft Office.

Les services de l'information et de la communication sont regroupés en différentes catégories dont les plus connues sont:. Selon un rapport Votre cloud est-il Net? En , en France, une charte a engagé les opérateurs développer le réseau tout en économisant l'électricité, et améliorer la récupération et le recyclage des matériels informatiques [ 40 ]. De à , les unités centrales desktop vendues ont légèrement diminué leur consommation d'énergie, de même que les écrans, alors que la consommation des portables augmentaient légèrement [ 41 ].

L' empreinte environnementale des TIC est très importante, puisqu'elles nécessitent pour leur fabrication une très grande quantité de matériaux, en particulier de métaux. Le nombre de métaux de la table de Mendeleïev sollicités pat la fabrication des TIC est ainsi passé de 10 dans les années à 60 dans les années Pendant cette période, la demande de l'industrie des TIC en métaux a triplé.

Le PNUE a publié en la composition d'un ordinateur personnel fixe, et l'Öko Institute a fait une étude équivalente en pour les ordinateurs portables [ 42 ]. Le développement des activités tertiaires au détriment des activités primaires et secondaires dans les pays industrialisés a augmenté les besoins de traitement de l'information et de communication des entreprises [ 43 ]. De nombreuses petites et moyennes entreprises PME ont participé à cette étude [ 45 ].

Croissance, emplois et productivité dans le secteur tertiaire: L'augmentation du niveau d'éducation a favorisé l'utilisation d' ordinateurs personnels et de logiciels plus ou moins complexes par un pourcentage croissant de la population [ 47 ]. Les collectivités locales investissent dans la formation sur les TIC pour améliorer la compétitivité des entreprises de leurs territoires [ 48 ]. Les mêmes outils de TIC sont utilisés aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine privé, ce qui entraîne à la fois un brouillage de la frontière entre ces deux domaines et une stimulation pour se doter de ces outils de TIC [ 49 ] , [ 50 ] , [ 51 ].

La distribution des dépenses par les ménages a sensiblement évolué avec une part croissante de dépenses pour les TIC, même dans les milieux populaires, avec en conséquence une réduction d'autres types de dépenses par exemple, réduction d'achats de journaux , de magazines , de CD Ce phénomène a été analysé par l'agence Aravis [ 53 ] à partir des statistiques sur les dépenses des ménages.

Les résultats montrent que [ 54 ]: Les terminaux des TIC à haut débit ordinateurs personnels et téléphones 3G sont de plus en plus utilisés pour la radio et la télévision en lieu et place des terminaux traditionnels spécifiques à chaque catégorie d' audiovisuel.

La possibilité de voir des émissions de télévision en mode différé catch-up TV ou replay et d'écouter des émissions de radio en mode différé par le téléchargement podcast augmente considérablement la gamme de ce qu'on peut voir ou entendre. En particulier, les jeunes de 14 à 24 ans veulent pouvoir consommer leurs émissions préférées n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel écran [ 57 ].

Le streaming est de plus en plus utilisé, ce qui fait reculer le téléchargement illégal [ 58 ]. Des projets sont réalisés pour utiliser les TIC pour lutter contre l'isolement des séniors, par exemple le projet Monalisa [ 59 ]. La possibilité d'intervenir en temps réel dans les débats et forums apporte un nouveau degré de participation des consommateurs. Grâce au web 2. La rapide augmentation de la capacité des processeurs loi de Moore et la rapide augmentation de la capacité des artères de transmission avec la généralisation des fibres optiques ont entraîné une chute des coûts unitaires des services de communications et surtout une généralisation progressive des systèmes d' accès à Internet à haut débit.

La numérisation de toutes les informations de toute nature: Cette caractéristique est d'autant plus importante que ces infrastructures sont caractérisées par des coûts fixes élevés et des coûts marginaux faibles. Cela a entraîné un profond bouleversement des modèles économiques des opérateurs de télécommunications. En quinze ans, le marché des TIC a été bouleversé, d'abord avec l'essor phénoménal de la téléphonie mobile et de l'Internet fixe à haut débit, puis récemment avec l'Internet mobile à haut débit, ce qui caractérise l'étape majeure de la convergence des technologies du traitement de l'information et de la communication.

L'évolution des coûts des systèmes des TIC et le développement de la concurrence avec l'émergence nouveaux fournisseurs de service ont favorisé l'essor spectaculaire des offres commerciales des services de l'information et de la communication.

Cet essor est caractérisé par des bouquets de service avec des tarifs forfaitaires abordables incluant généralement des appels téléphoniques illimités, un accès à l'Internet à haut débit et un accès à des chaînes de télévision [ 61 ]. L'objectif des opérateurs de télécommunications n'est plus de vendre des minutes de communications, mais de la bande passante et des services à valeur ajoutée. La part des revenus des opérateurs de télécommunications venant de la téléphonie vocale est en baisse constante alors que la part des revenus venant des services de données et de l'Internet est en hausse constante.

Au nivaux économique, les indicateurs des TIC sont divisés en quatre grandes catégories: Ces quatre grandes catégories mentionnées sont l'objet des résultats de recherche obtenus par le Partenariat sur la mesure des TIC au service du développement lancé en juin Il est donc important que le développement des TIC soit mesuré par un ensemble d'indicateurs prenant en compte tous les éléments essentiels des TIC et l'accès aux services Internet à haut débit en particulier.

Le nombre total d'internautes dans le monde passera, toujours selon les estimations, le cap des 2,7 milliards fin Dans les pays en développement, il aura plus que triplé entre et pour dépasser le chiffre de 1,8 milliard [ 62 ]. Et rien ne semble devoir arrêter la croissance future du trafic IP: Cette croissance phénoménale est alimentée par l'augmentation du nombre de personnes et d'appareils connectés et par la généralisation de contenus en ligne abondants, diversifiés et, dans la plupart des cas, gratuits [ 62 ].

Parallèlement, à l'heure actuelle, l'internet haut-débit reste financièrement inaccessible pour les pays en développement [ 63 ].